Medová školka

Poslouchat, porozumět, mluvit – to je přirozený způsob, jak se u nás Vaše děti učí používat anglický jazyk. 

Děti si cizí jazyk osvojují postupně, v intenzivních anglických blocích každý den, s rodilým mluvčím i dalšími pedagogy s perfektní angličtinou a profesionálním přístupem.

 

Děti se angličtinu u nás neučí, ony ji používají! 

 

Slovní obraty, rytmus a logiku řeči děti vnímají přirozeně, jelikož je součástí jejich běžného denního programu. Každodenní činnosti si osvojí v anglickém jazyce nejdříve, brzy následuje další slovní zásoba z cílených aktivit.

Výchovný přístup k dětem je laděn do waldorfského stylu, a to především co se týče komunikace s dětmi i mezi pedagogy, vzdělávacích aktivit ve školce a prostředí, ve kterém se děti pohybují.

Velký důraz je kladen na osobní přístup ke každému dítěti. Vaše dítě u nás bude mít láskyplnou péči, poznáme a pojmenujeme jeho potřeby a podle nich přizpůsobíme naše chování a přístup k němu. A o tom všem Vás budeme pravidelně informovat na osobních schůzkách, písemně pravidelným hodnocením dítěte, ale i neformálně na společných setkání rodičů, dětí a personálu školky.

Vycházíme vstříc i Vám, rodičům. Naše otevírací doba je přizpůsobena moderním rodičům, je dostatečně dlouhá od 6:30 do 16:30 hod. Pokud jsou na školičku a nepřítomnost maminky připravení, přijímáme školáčky již od věku 2 let.

U nás máme vaše děti rádi.

 

Co nabízí Medová školka? 

 • Přirozená výuka anglického jazyka v průběhu celého dne
 • Zahrnutí anglické výuky do běžné činnosti
 • Plynulé využití angličtiny během denního programu
 • Průběžné používání anglického jazyka v průběhu dne
 • Přirozená výuka dětí od nejútlejšího věku
 • Zvýšená intenzita výuky angličtiny v předškolním věku
 • Rozšířená výuka anglického jazyka pro předškolní věk
 • Individuální přístup k dítěti
 • Mateřská škola pro děti od 2 let
 • Prvky waldorfské pedagogiky v přístupu k dětem
 • Menší kolektiv dětí
 • Integrace nečesky mluvících dětí
 • Pestrý program pro děti
 • Větší kontakt s přírodou
 • Důraz na zdravou výživu
 • Provozní doba od 6.30 do 16.30 hod.

 

Těšíme se na vás!!! 

 

 

Chcete zapsat své dítě do Medové školky?
Kontaktujte nás