Děti mladší 3 let v Medové školce

V Medové školce s radostí vítáme děti mladší tří let. K začlenění nejmenších dětí se stavíme nanejvýš citlivě. 

V naší mateřské škole relizujeme projekt Šablony OP JAK_MŠ Medová s reg. č. CZ.02.02.03/00/22_002/0001895 na chůvu, který je podpořen dotací z EU a MŠMT.

Pro dvouleté děti i jejich rodiče nabízíme speciální adaptační program, který pomůže dítěti rychle si navyknout na nové prostředí. Osvědčenou metodou je v tomto případě zkušební období, které pedagogům umožní bedlivě dítě sledovat a poskytnout mu veškerou asistenci a péči, která povede k jeho úspěšné integraci do kolektivu dětí Medové školky. Neméně věnujeme pozornost i rodičům, kteří můžou zpočátku odloučení těžce nést. S rodiči je od počátku navázána vzájemná spolupráce, kdy konzultujeme každý den dítěte ve školce. 

 

Jaké jsou výhody předčasného nástupu dítěte do mateřské školy?

 • Umožnění časného návratu rodičů do práce (rodič neztrácí nárok na rodičovský příspěvek) 
 • Provozní doba 6:30 – 16:30 hod. respektuje delší pracovní dobu moderního rodiče
 • Výhody časného prvního kontaktu s kolektivem dětí
 • Osvojování si správných návyků
 • Vytváření správného režimu pro dítě (pravidelná strava, odpočinek, řízený program, volná hra)
 • Logopedický dozor pro správný vývoj řeči a mluvidel
 • Asistence u grafo-motorického vývoje
 • Specializovaná péče o dítě v plenkách
 • Aktivní zapojení dítěte do dění ve školce
 • Zkušenost dítěte s činnostmi, na které doma není čas a prostor
 • Pravidelný pobyt venku
 • Učení sociální zodpovědnosti (respekt, pomoc mladšímu, jít příkladem mladšímu, schopnost dělit se…)   
 • Speciální adaptační program pro nejmenší děti
Chcete zapsat své dítě do Medové školky?
Kontaktujte nás