Individuální přístup

Medová školka je jednotřídní, počet dětí ve třídě je 15-18, maximálně však 20. V tomto menším kolektivu dětí je kladen důraz na individuální přístup k dětem, 

kdy pedagogové děti znají a na základě praktické zkušenosti s jednotlivými dětmi pracují. Výchova a vzdělávání je zajištěna nadstandardním počtem pedagogického personálu, poměr počtu dětí na učitelku je výrazně příznivější v porovnání se standardní situací ve školkách.      

V malém kolektivu je potom také možné pro dětiorganizovat velice pestrou škálu aktivit, jak tradičních, tak i těch méně tradičních, se kterými se děti příliš často nesetkají. Organizujeme výlety, expedice, tematická dopoledne, slavíme svátky, seznamujeme děti se světem kolem nich, s kulturou, vedeme děti k hudbě i k pohybu, často program pro děti přesouváme ven, aktivitami v nich budujeme pozitivní vztah k životnímu prostředí. V programu nezapomínáme ani na rodiče, v odpoledních hodinách ve školce pravidelně organizujeme dílničky a besídky. 

Pedagogové se také věnují evaluaci dětí, hodnotíme, jak dítě prospívá, jeho individuální učební i vývojové pokroky, všímáme si také problémových oblastí. Individuální pozornost pedagogů umožní časně upozornit rodiče a dle potřeby doporučit vhodného specialistu (MŠ může doporučit vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně, na logopedii, můžeme doporučit specializované pracoviště ortopedie či stomatologie s citlivým přístupem k dětem…). 

Prvky waldorfské pedagogiky

Ve vícero formách, a to zejména v přístupu k dětem, se zrcadlí prvky waldorfské pedagogiky. Snažíme se o výchovu všeobecně nadaného dítěte, které není omezováno, naopak je vedeno způsobem, který z něj utváří svobodnou jedinečnou osobnost.

Dítě se v prvním sedmiletí učí nápodobou, což neopomínáme v základních principech pro vzdělávání v Medové školce. Děti učíme na základě praktické zkušenosti, zážitků a vlastních prožitků. Děti jsou vedeny k cílevědomosti a svědomitosti, dokončí začatou činnost a dobře udrží pozornost přiměřeně dlouhou dobu.

Učitelky se ve waldorfském směru vzdělávají absolvováním seminářů, organizovaných Asociací waldorfských mateřských škol v Praze. 

Jaké jsou hlavní výhody kolektivu v Medové školce?

 • Výhody plynoucí z menšího počtu dětí ve třídě irmi narozeniny
 • Respektování individuality dítěte
 • Věkově i dovednostně heterogenní kolektiv
 • Začlenění i dětí náročnějších na individuální péči pedagoga
 • Citlivý přístup k dětem, který nese prvky waldorfské pedagogiky
 • Pestrá škála aktivit, tradičních i netradičních pro děti ve školkách
 • Výchova a vzdělávání pedagogicky nadstandardně zajištěny
 • V případě potřeby zajištěn extra dozor pro děti (výlety, exkurze, netradiční program)
 • Průběžné i pravidelné hodnocení dětí
 • Prostor pro důraz na detail
 • Větší kontakt s přírodou
 • Důraz na zdravou výživu
Chcete zapsat své dítě do Medové školky?
Kontaktujte nás