Výuka angličtiny

Angličtina je dnes třetí nejrozšířenější mateřský jazyk na světě. Její znalost je vstupenkou do celého světa. Angličtina umožňuje globálně se 

orientovat a rozšiřuje osobní možnosti ve všech směrech lidské činnosti. Do budoucna v našem regionu zvyšuje možnosti uplatnění na pracovním trhu, jelikož znalost cizích jazyků se stala jedním ze základních požadavků zaměstnavatelů.

Dnes je ve společnosti běžná komunikace na mezinárodní úrovni, mladí lidé si často volí již střední a také vysoké školy s bilingvním zaměřením anebo přímo v zahraničí. Nároky na znalosti, dovednosti a konkurenceschopnost aktivního člověka se navíc neustále rapidně zvyšují.

Věříme, že Vašemu dítěti v Medové školce poskytneme tu správnou průpravu. Dítě tak absolvuje první krok k úspěšnému začlenění se do moderní společnosti.  

 

Angličtina v Medové školce 

V Medové školce děti připravujeme na celoživotní proces studia cizích jazyků již od předškolního věku. Jejich přítomnost v cizojazyčném prostředí v dětech buduje pozitivní vztah k učení cizích jazyků, komunikace v jiných jazycích je pro ně pak něčím normálním a přirozeným. Tím, že se děti dostanou poprvé do kontaktu s cizím jazykem již v ranním věku, jsou časně vedeny k pochopení funkce cizích jazyků ve společnosti. 

Výuku zajišťují pedagogové plynule hovořící anglicky. Výuka angličtiny probíhá ve dvou rovinách - všední činnosti a cílená rozšířená výuka. V rámci dne se tak střídají intenzivní bloky angličtiny s méně náročnějšími. Dětem je také přirozené použití cizího jazyka v běžných denních činnostech. Angličtina se tak ve školce vyskytuje v přirozené formě, což je ideální prostředí pro osvojování si cizího jazyka u dětí.Do programu v anglickém jazyce se ve školce zapojují všechny děti, bez rozdílu věku anebo momentálních dovedností.  Anglické kroužky jse pak soustředí výhradně na předškoláky a děti nadané. 

V současnosti existuje množstvo různých teorií, které se věnují výuce cizího jazyka u malých dětí. V Medové školce jsou děti vedeny na základě teorie osvojování si cizího jazyka. Výuka se přizpůsobuje dětem individuálně, pedagogové děti připravují na základě jejich individuálních schopností a vědomostí. Výuka tudíž zahrnuje nejen pomoc při učení, ale i postupné stupňování náročnosti učiva.

Děti se v prvním sedmiletí učí nápodobou, jejich poznání se stupňuje na základě zážitků a vlastních prožitků. Tento způsob je zachován i při osvojování si cizího jazyka, děti se učí v hrách, písničkách, vlastních aktivitách a na praktické zkušenosti.

Postupně pak, dle svých individuálních možností a schopností, dosahují děti určité úrovně cizího jazyka, tzv. levelu (napodobování, porozumění, aktivní užití a základní komunikace). Děti, které školku navštěvují na 5-denní docházku celé 3 roky, jsou pak výborně připraveny na další zdokonalování se v cizím jazyce. Medovou školku opouští s vlastní aktivní slovní zásobou (až 400 slov), ví se, že pasivní slovní zásoba bývá obsáhlejší.

Příprava v Medové školce má následnost v bilingních základních školách v regionu, a také v kurzech anglického jazyka v rámci mimoškolní činnosti a cizojazyčných kroužcích základních škol. 

 

Proč rozšířenou výuku angličiny pro Vaše dítě?

  • Zajistí přirozený první kontakt dítěte s cizím jazykem
  • Buduje pozitivní vztah dítěte k cizímu jazyku a k učení všeobecně
  • Umožňuje dítěti chápat podstatu použití cizího jazyka
  • Zvyšuje všeobecný rozled dítěte
  • Pracuje na klíčové kompetenci dítěte k učení již v raném věku
  • Trénuje disciplínu dítěte a schopnost soustředit se přiměřenou dobu individuálně věku
  • Podporuje v dětech přirozenou zvědavost
  • Pozitívně ovlivňuje vývoj řeči a mluvidel
  • Obohacuje slovní zásobu dítěte o cizí slova
  • Zvyšuje kompetence dítěte a konkurenceschopnost v přijímacích řízeních na vybrané školy

 

Chcete zapsat své dítě do Medové školky?
Kontaktujte nás